Spelregels

Spelregels behorende bij het project Afslanken volgens de natuurlijke methode.

 1. Deelnemer schrijft zich in voor een periode van twaalf maanden en betaalt hiervoor 160 Euro.
 2. Het staat deelnemer vrij tussentijds te stoppen. Er volgt echter geen restitutie.
 3. Er bestaat geen garantie voor een bepaald resultaat.
 4. Het juist en volledig invullen van de vragenlijst vormt de basis van het project. Indien dit niet geschiedt, kan er niet een goed advies worden afgegeven. Aan de andere kant is het begrijpelijk, dat men niet de gehele dag met een vragenlijst rondloopt om elk koekje en elk glas drinken op te schrijven. Ook kan het lastig zijn om elk gewicht en volume goed te noteren. Het is dan gewenst een zo goed mogelijke schatting te maken.
 5. Het niet juist of onvolledig invullen van de vragenlijst levert geen recht op restitutie op.
 6. Na inzending van het inschrijfbiljet met vragenlijst en betaling van het overeengekomen bedrag volgt per e-mail een bevestiging met toekenning van een registratienummer.
 7. In de regel volgt het eerste advies binnen 14 dagen. Indien dit langer duurt -door b.v. toestroom van nieuwe aanvragen- wordt de periode van twaalf maanden automatisch verlengd met de tijd die nodig is voor het uitbrengen van het eerste advies.
 8. Het is de bedoeling, dat ca. 2 maanden na ontvangst van dit advies deelnemer per e-mail rapporteert wat het resultaat is van het opgevolgde advies. Is er sprake van gewichtafname en zo ja, hoeveel? Het is duidelijk, dat de omstandigheden gelijk moeten zijn bij vermelding van het aanvangsgewicht en het vervolggewicht. Dus niet de ene keer wegen vanuit een lege maag en uitgebreid toiletbezoek en de andere keer na het nuttigen van een uitgebreide maaltijd.
 9. Het is gewenst, dat deelnemer zijn/haar eigen e-mail adres gebruikt, zoals bij de aanvang is opgegeven en daarbij ook het cliëntennummer vermeldt. Indien er meer personen uit één gezin meedoen is het gewenst dat ieder een eigen e-mail adres gebruikt.
 10. In de regel komt een volgend advies binnen 14 dagen na ontvangst van de rapportage. Mocht dit langer duren (zie punt 7) dan wordt de inschrijftermijn automatisch met deze periode verlengd.
 11. Indien deelnemer zelf wat later is met de rapportage en daardoor de inschrijftermijn overschrijdt, wordt daarvan eveneens geen probleem gemaakt. Enkele weken is geen punt. Een aantal maanden wel. Deelnemer dient in dat geval even contact op te nemen.
 12. Het is voor deelnemer mogelijk een z.g. time-out te vragen in verband met bijzondere omstandigheden. Wij denken hier aan ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling. Deelnemer dient dit zelf te melden en een tijdsinschatting te maken. Voor een time-out rekenen wij maximaal drie jaar. Dit om te voorkomen, dat wij na vijf of tien jaar of langer worden geconfronteerd met oude zaken terwijl in de loop der jaren zich andere inzichten kunnen hebben ontwikkeld.
 13. Voor de volledigheid: het aantal adviezen blijft zes.
 14. Indien deelnemer het wenselijk vindt na de termijn van twaalf maanden door te gaan, gelieve hij/zij zich per e-mail te melden en wordt in overleg bekeken welke termijn, hoeveel adviezen en welke bijdrage hiervoor nodig zijn.
 15. Inschrijving is alleen mogelijk voor personen vanaf achttien jaar.
 16. Indien naar het oordeel van de afslankadviseur deelnemer bij de aanvraag een goed gewicht heeft en afslanken mogelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid zou kunnen hebben, staat het de afslankadviseur vrij de aanvraag af te wijzen en betaalde gelden te restitueren.
 17. De afslankadviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
 18. In afwijkende situaties beslist de afslankadviseur.

Voordeel aanbieding

 1. Deelnemer schrijft zich in voor een eenmalig advies en betaalt hiervoor 60 Euro.
 2. Het staat deelnemer vrij te stoppen. Er volgt echter geen restitutie.
 3. Er bestaat geen garantie voor een bepaald resultaat.
 4. Het juist en volledig invullen van de vragenlijst vormt de basis van het project. Indien dit niet geschiedt, kan er niet een goed advies worden afgegeven. Aan de andere kant is het begrijpelijk, dat men niet de gehele dag met een vragenlijst rondloopt om elk koekje en elk glas drinken op te schrijven. Ook kan het lastig zijn om elk gewicht en volume goed te noteren. Het is dan gewenst een zo goed mogelijke schatting te maken.
 5. Het niet juist of onvolledig invullen van de vragenlijst levert geen recht op restitutie op.
 6. Na inzending van het inschrijfbiljet met vragenlijst en betaling van het overeengekomen bedrag volgt per e-mail een bevestiging met toekenning van een registratienummer.
 7. In de regel volgt het advies binnen ca. 14 dagen.
 8. Het is gewenst, dat deelnemer zijn/haar eigen e-mail adres gebruikt, zoals bij de aanvang is opgegeven en daarbij ook het cliëntennummer vermeldt. Indien er meer personen uit één gezin meedoen is het gewenst dat ieder een eigen e-mail adres gebruikt.
 9. Inschrijving is alleen mogelijk voor personen vanaf achttien jaar.
 10. Indien naar het oordeel van de afslankadviseur deelnemer bij de aanvraag een goed gewicht heeft en afslanken mogelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid zou kunnen hebben, staat het de afslankadviseur vrij de aanvraag af te wijzen en betaalde gelden te restitueren.
 11. De afslankadviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
 12. In afwijkende situaties beslist de afslankadviseur.