Crash-diëet

IMG 6435 puntpaprika%27s

Een crash-diëet is een diëet dat zorgt voor snel veel gewichtverlies. Vaak door gebruik van pillen, drankjes of poeders. Ook een extreem koolhydraatarm diëet kan dit effect veroorzaken. In advertenties wordt vaak aangeboden gewichtverlies van 10 tot 15 kg binnen enkele weken. Ten eerste is het niet gezond, want het lichaam raakt uit balans.

Het tweede punt is veel belangrijker. Namelijk: wat doen wij daarna? Als wij overgaan tot de orde van de dag en het oude patroon van eten en drinken volgen, kan ik U garanderen, dat het oude gewicht weer terugkeert. Het lichaam heeft een soort geheugen en wil terug naar de oude situatie, waarin U zich lichamelijk wel bevoelde. De nieuwe voedingsbestanddelen worden dan weer omgezet in vetten.

Er bestaan ook drankjes (waarschijnlijk met een lichtere dosering) die er voor zorgen, dat bij een normaal eet- en drinkpatroon tegelijk weer gewichtverlies optreedt. Dan zit U dus jarenlang of te eeuwigen dagen vast aan dat product. Ongetwijfeld zal daar ook een stevig prijskaartje bij horen. Om e.e.a. te stimuleren worden stapels dankbetuigingen getoond van -kennelijk- Amerikaanse burgers. Ieder zijn liefhebberij!

Wat is verstandig? Bij een overgewicht van stel 20 tot 40 kg, lijkt het mij gewenst uit te gaan van een gewichtverlies van ca. 3 tot 4 kg per maand. Waarschijnlijk zullen de eerste maanden een wat hoger gewichtverlies tonen dan de latere maanden.

Bij een hoger overgewicht mag er een hoger gewichtverlies per maand optreden, Echter afhankelijk van het tot dusver gevolgde eet- en drinkpatroon. Wat is belangrijk? Tegen het eind van een afslanktraject moet worden bekeken welke onderdelen
van de advisering moeten worden gewijzigd. Anders blijft men afslanken en kan een ondergewicht ontstaan!